Obama heeft ‘het’: CHARISMA

Obama staat als een huis, klinkt als een klok maar is alles behalve statisch; hij beweegt mee in de flow, improviseert en verrast met een ontwapende persoonlijke manier van spreken. Iemand met die kwaliteit heeft het magische iets: CHARISMA. Een pracht voorbeeld is de herdenking in Charleston waar Obama na een bewogen speech alle harten raakt. Hij spreekt gedragen de woorden “Amazing Grace” . . . “Amazing Grace” . . . en de derde Ama-ZING Grace, zet Obama zingend in. Het gesproken woord klinkt verwordt tot een troostrijke gospel. Vanuit een diepe verbinding vanuit het hart nodigt hij ieder uit tot het samen zingen van deze indrukwekkende gospel.

Charisma, leiderschap met hoofd én hart

Obama heeft een krachtige presence als leider; hij is ‘present’, aandachtig, als hij spreekt. Hoezeer hij in verbinding is met zijn publiek, getuigt ook zijn speech over Obama Care. Tijdens zijn speech wordt een dame achter hem in het publiek onwel. Galant draait hij zich om, vangt haar op en zegt geruststellend: “I got you… you’re okay”. Met de dame in zijn armen, wendt hij zich tot het publiek: “… this happens when I speak too long.”  Vanuit een krachtige stilte (die uitnodigt tot applaus) pakt hij de draad op. Met zijn “good catch by the way”, reflecteert hij charmant op zijn eigen handelen en schakelt naadloos van empatisch mens terug naar zijn rol als krachtig leider.

Charisma aangeboren talent of te trainen?

Obama is een begenadigd spreker, de warme bariton stem geeft zijn woorden vleugels. Hij improviseert als de jazzmusicus, hij draagt zijn lijf als de danser en haalt open doekjes als de meesterspreker met zijn indrukwekkende pauzes. Heeft Obama dit van nature of heeft hij dit aangeleerd? De Grieken noemden Charisma een genade-gift, toebedeeld bij je geboorte. Maar er gaan ook andere geluiden op. Charisma-expert, Olivia Cabane, schrijfster van het boek “The Charisma Myth”, is van mening dat charisma wel degelijk te trainen is. Volgens haar is Charisma een mix van drie kwaliteiten: Presence, Power & Warmth. Oftewel: aanwezigheid, kracht en warmte. En dit zijn inderdaad ook de kwaliteiten die Obama zo kenmerken.

Het geheim van charisma: presence, power & warmth

PRESENCE 
Obama spreekt inderdaad vanuit een aanwezig ‘zijn’. Hij kan vrij schakelen tussen zichzelf, het publiek en zijn speech en wat er gebeurt in het moment. Hij heeft een sterke fysieke geaardheid, rust en balans. Hij is in een verbinding in het moment en met de omgeving.
POWER
Ook in zijn fysiek en stem straalt Obama kracht uit. Dat is niet verwonderlijk omdat stem en lichaamshouding een krachtig duo zijn. Een open krachtige houding, geeft ruimte aan de adem, en tezamen vormt dat het fundament van zijn krachtige én kleurrijke stem. Hij spreekt als een zanger, in mooie lijnen, vol contrast en dynamiek en gebruikt de kracht van de stilte om zijn woorden kracht bij te zetten. Hij spreekt met hoofd en hart; dit geeft vertrouwen, geloofwaardigheid en verbinding.
WARMTH
Last but not least: Obama straalt  ‘warmte’ uit. Het is de schoonheid van de woorden en de manier waarop ze klinken. Het zingen van Amazing Grace dat de mensen tot in de ziel raakt. Het is de aandacht die hij heeft voor zijn publiek, de charmante lach, de ontspanning.

Ontwikkel jouw charisma 

Ook ik geloof dat je een charismatische communicatiestijl kunt ontwikkelen. Het begint bij bewust zijn van hoe je overkomt en wat het effect op de ander. Om vervolgens te kijken hoe je jouw persoonlijke communicatie kunt versterken. 

7 stemcoach tips voor meer charisma

  1. Train je adem – en lichaamsbewustzijn. Werk aan houding, balans en ademvoering. Werken aan fysieke balans & adem geeft je meer presence en maakt je meer betrokken (aanwezig) in het moment.
  2. Train je stem. Spreek op je adem en geeft betekenis aan de woorden die je spreekt door te varieren in toon, tempo, dynamiek en… pauzes.
  3. Laat horen en zien wie je bent & waar je voor staat; spreek vanuit hoofd en hart zodat jouw enthousiasme en betrokkenheid doorklinkt in jouw stem
  4. Schep betekenis: vertaal informatie naar een persoonlijk verhaal met aansprekende voorbeelden, anecdote of metafoor.
  5. Spreek vanuit inclusie van “ík naar wij” en schep gezamenlijke betekenis
  6. Leer schakelen in je communicatie zodat je je boodschap in woordkeus, toon en vorm feilloos weet af te stemmen op je publiek.
  7. Luister & wees aanwezig (being influential is being present)

 Ontwikkel een charismatische leiderschapsstijl